Danmark jagter biomasse i udlandet

Kilde Politiken, Tekst og foto Peder Størup

Det er dybt bekymrende, at Danmark er ved at udskifte en forurenende energikilde med en anden –  kul med biomasse fra udlandet.

De første sendinger er modtaget af ghanesisk gummitræ, og Danmarks står overfor at skulle importere 6-8 millioner ton biomasse årligt fra udlandet i 2020. Til Politiken siger Kristian Jørgensen, formand for ngo’en Verdens Skove “Vi vil dræne klodens fattige lande for en ressource, som de har mangel på, for at vi kan sikre vores energiforsyning og pynte lidt på klimaregnskabet”  og  Thomas Færgeman, direktør i tænketanken Concito “Den store forøgelse af træimporten risikerer at gøre indhug i ulandenes regnskov – til skade for klima, artsrigdom og lokalbefolkning”. Professor i energiplanlægning på Aarhus Universitet Frede Hvelplund: »Stor nettoimport af træ er ikke en bæredygtig løsning«  Læs artiklen fra Politiken her:  Danmark går på træhugst i ulandet

Opfordring til Martin Lidegaard

Naturbeskyttelse.dk vil på det kraftigste appellere til Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) om at sætte en stopper for biomasse fra udlandet, indtil man er 100 % sikker på at produktionen er bæredygtig. Det giver ikke mening at satse på en nye energikilder, uden at kende de  natur og miljøbelastninger konsekvenser.

Der er dog Naturbeskyttelse.dks klare vurdering, at den mest effektive og billigste løsning vil være etablering og beskyttelse af skove og lysåben natur i Danmark. Det vil kunne trække store mængder CO2 ud af atmosfæren de næste 50 – 100 år. I den mellemliggende periode vil solceller, vind, brint, geotermisk varme, bølgeenergi m.m. kunne udvikles og udbygges. Det stimuleres ved afgifter på forurenende energikilder og en massiv satsning på energibesparelser. En forudsætning er dog, at afgifterne går ubeskåret til teknologisk udvikling. Havde vi brugt afgifterne fra vores olieproduktion til udvikling af andre energikilder, ville fremtiden for Danmark have set meget lysere ud.