Danmarks natur frem mod 2020

Det Grønne Kontaktudvalg har givet 42 af landets bedste specialister frie hænder til at udarbejde rapporten Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Vores viden om de naturelementer og de tiltag, der har størst betydning for den biologiske mangfoldighed, er spredt og mangelfuld. Denne viden er nødvendig for at kunne prioritere indsatsen, der hvor den gavner biodiversiteten mest.

Download rapporten her:
Danmarks_natur_frem_mod_2020