Energiforliget – penge tabt på biogas

Naturbeskyttelse.dk finder det positivt, at havvindmølleparkerne udbygges, og der satses på øget energibesparelse m.v, men er bekymrende over, at energiforliget også er endt med øget støtte til biogas.  Anlægsstøtten øges fra 20 til 30 procent og produktionsstøtten øges også.

Hensigten med at bruge gylle til biogas er at reducere C02-tabet og miljøbelastningen, men prisen kan blive meget høj. Produktion af energi på baggrund af husdyrgødning vil være en meget ustabil og miljømæssigt problematisk kilde til energi. Hvad vil man gøre, hvis husdyrproduktionen ikke længere er rentabel i Danmark, og gyllen forsvinder? Med investeringer på 100-300 millioner kroner for et biogasværk risikerer man at skulle holde liv i en husdyrproduktion alene, for at dyrene kan producere gylle. Det vil øge prisen på gyllen og ramme energimodtagerne og samfundet økonomisk.

Planerne kan ende med at være Barmarksværker om igen. I slutningen af 90′erne fik en del af barmarksværkerne en anstrengt økonomi, bl.a. som følge af højere naturgaspriser. I 2000 fik barmarksværkerne 370 mio. kr. fra staten og naturgasselskaberne til gældssanering. I 2003 kom den anden hjælpepakke på 85 mio. kr. Samtidig blev kraftvarmebeskatningen ændret til fordel for barmarksværkerne og andre decentrale kraftvarmeværker.

Download energiforliget her: Aftale 22-03-2012 FINAL.doc

Læs her en kort udgave af Energiaftalen: Faktaark 1 – energiaftalen kort fortalt final