50.000 m2 ødelagt overdrev

Der er noget som tyder på straffen for at ødelægge natur er for lav – dette §3 overdrev på 50.000 m2 blev opdyrket i Silkeborg Kommune i sidste uge. Arealet rummede en lang række rødlistede og truede sommerfugle, som fem- og seksplettet køllesværmer, grøn køllesværmer, dukatsommerfugl, okkergul pletvinge m.fl.


2012

2011


Okkergul pletvinge.


Dukatsommerfugl.


Seksplettet køllesværmer