Feltkontrol af den beskyttede natur

I forlængeles af at Naturbeskyttelse afdækkede problemer med Danmarks beskyttede natur begynder Naturstyrelsen nu med den fysiske kontrol.Naturstyrelsen skriver: Lige nu er en omfattende registrering af værdifuld dansk natur i gang. Det er de såkaldte §3-naturområder, der skal gøres status over. §3-naturområderne udgør godt ni procent af Danmarks areal og huser mange af vores vigtigste dyr og planter. Læs mere om §3-naturområder– I første omgang har vi været i gang med at kigge på luftfotos af vores mange §3-naturområder. Hvis vi kan se, at noget har ændret sig, fra sidste gang vi registrerede, tager vi ud i området og besigtiger det. Vi annoncerer vores besøg i de lokale aviser, men ikke direkte til hver lodsejer. Jeg kan kun opfordre til, at man tager godt imod vores folk,siger kontorchef i Naturstyrelsen, Mette Marcker.

Besøg i tusindvis
Den opdaterede registrering af naturområderne løber fra 2011-2013. Mere end 240.000 registreringer vil blive gennemgået, og i alt vil mere end 37.000 lokaliteter få besøg.Naturtyperne omfatter søer, vandløb, heder, moser, strandenge og overdrev. I år vil i alt 26 kommuner få besøg af Naturstyrelsen registreringspatrulje fra maj til september.– Vi kigger ganske enkelt på, hvordan der ser ud, og hvad vi kan finde i det pågældende område. Lige fra hvordan vegetationshøjden er, til om der findes sjældne eller problematiske arter i området. Vi noterer alt ned, og til sidst har vi et rigtig godt overblik over vores mest værdifulde naturområder,siger Mette Marcker.Er du lodsejer og vil vide, hvornår du kan forvente besøg på din grund, kan du holde dog orienteret på hjemmesiden.Se hvor Naturstyrelsen laver besøg i øjeblikket

Når samtlige områder er blevet genregistreret i 2013, skal de fremover besøges hvert 10. år.forening og Kommunernes Landsforening, som rådgiver om arbejdet.