Temadagen om evidensbaseret naturforvaltning

Temadagen om evidensbaseret naturforvaltning var en stor succes med 260 deltagere fra hele landet. Dagen var arrangeret af AArhus Universite.

Omdrejningspunktet for oplæggene og debatten var, at naturforvaltning ikke må ske på bekostning af biodiversiteten – naturpleje må ikke være målet i sig selv. En række af oplægsholderne fremførte, at en del projekter kunne have været tilrettelagt bedre, og at nogle ligefrem skadede naturen. Eksempelvis var Rasmus Ejernæs kritisk overfor ådalsprojekterne, som oversvømmede enge og moser med næringsbelastet vand. Der blev også argumenteret for, at rødlistearterne skulle vægtes højere beskyttelsesmæssigt, og at naturplejeprojekter ikke burde iværksættes uden at vurdere konsekvenserne for eksempelvis insekterne. Lars Bruun fra Syddjurs Kommune viste eksempler på, at græsplæneafgræsning ikke var til gavn for en række sjældne arter.  15. Juni-fonden opfordrede til mere samarbejde på tværs af faggrupperne. De forskellige oplæg blev filmet, og når de er tilgængelige, linker vi dem til jer.

Facebook retter vi fokus på naturpleje i anledning af temadagen.