Fjern jordskatten fra naturareale

Naturbeskyttelse.dk foreslår at, naturbeskyttede §3 arealer og jorder omfattet af skånsom drift fritages for jordskatter. Dette vil lette den økonomiske belastning for de bedrifter, som har meget natur på deres ejendom, og tilskynde til naturvenlig drift og pleje til gavn for truede planter og dyr. Det er i samfundets interesse at sikre og fremme naturen. Derfor er det absolut rimeligt, at den økonomiske byrde reduceres for naturarealer.

Ved at fjerne jordskatterne helt fra naturarealer, vil samfundet belønner de lodsejere, som rent faktisk har leveret varen, efter devisen om “noget for noget”.