Hvad med naturen Helle Thorning?

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

I de snart halvandet år, Helle Thorning-Schmidt har været statsminister, har naturen ingen opmærksomhed fået fra statsministerens side.

Jeg er klar over, at disse år står i krisens tegn, og at Danmarks natur nok ligger meget langt nede på statsministrens opmærksomhedsliste. Den økonomiske krise, vi er i, synes måske nok alvorlig, men er dog formodentlig kun et korterevarende bump, som synes at være i gang med at rette sig – aktiekurserne har aldrig været højere, og der er trods alt en lille vækst og tegn på fremgang.

Langt værre står det til med vores natur, som har været i en alvorlig krise i årtier, men trods det ikke har fået nogen opmærksomhed fra statsministeren. Skyldes det, at der ikke er stemmer i naturen, at statsministeren ikke ved, hvor skidt det står til, eller at statsministeren mener, at hensynet til erhvervslivet er vigtigere end hensynet til naturen?

Uanset statsministerens bevæggrunde kan naturen ikke blive ved med at vente på en bedre beskyttelse. Hidtil almindelige arter bliver sjældnere og sjældnere med risiko for, at nogle helt vil forsvinde fra landet. Udviklingen er ikke naturlig, men skyldes et enøjet fokus på vækst på naturens bekostning, hvilket har gjort Danmarks natur til den mest truede i Europa. Er statsministeren ikke villig til at afsætte penge på finansloven, bør hun i det mindst sikre sig, at lovgivningen beskytter naturen, så det ikke kan betale sig at ødelægge den. Der bør sørges for sikring af den natur, vi har tilbage: hegnene mellem markerne, småskoven i det åbne land, orkideerne i engene, sommerfuglen på overdrevet, de gamle træer i skoven, vandløbene, markvejene – og alt det andet, som vi tager for givet, men som kun vil bestå, hvis regeringen og statsministeren påtager sig et ansvar for at stoppe tilbagegangen.