Danmarks skovbeskyttelse er et uland værdigt

Af Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk

Et af Danmarks mest bevaringsværdige naturskovsfragmenter Askevældet i Aarhus Kirkeskov har fået fældet de fleste af sine 130 år gamle asketræer.

Ifølge Aarhus kommune, fordi træerne var ramt af sygdommen asketoptørre, der udgør en fare for de besøgende i form af nedfaldende grene. Den forklaring køber vi dog ikke uden videre, skovningen skyldes uden tvivl også, at kommunen har besluttet at skove tre gange så mange træer som hidtil, for at få 1,5 mio. kroner ekstra i kommunekassen. Kommunen har ifølge Aarhus Stiftstidende den 16 marts 2013 besluttet at benytte en ny metode i skovene, hvor man skover et stort område ad gangen.  Der er dog ikke tale om en ny metode, men det er sådan  industriskovning foregår, hvilket  medfører en hurtig og dramatisk forandring i skovens økosystem, som dens arter ikke er i stand til at tilpasse sig. En sådan skovningsmetode hører industritidsalderen til og er en metode, vi  normalt kritiserer andre lande for at benytte, når ur- og regnskov fældes.

Ved at fælde de over 130 år gamle asketræer forhindrer man, at træerne langsomt overgår til naturligt forfald, hvilket er et altafgørende livsgrundlag for mange af vores mest truede arter, knyttet til gamle træer, såsom en rig bestand af mosser, truede planter og insekter, som kun findes i gamle og uforstyrrede naturområder med lang skovkontinuitet. Denne sjældne skovtype er knyttet til våde og næringsfattige lokaliteter og findes i dag kun på få promiller af Danmarks areal.

Ofte bruges sikkerhed i skoven som undskyldning for at fælde træer, selv om problemet måske kunne løses  ved at kappe de grene, der hænger ud over stierne, eller ved at beskære træerne, så de ikke vælter – hvis der er vilje til det.  I det pågældende tilfælde ligger stierne tæt omkring Askevældet, og kommunen ville uden problemer kunne have lukket eller flyttet en af stierne, for at træerne kunne bevares. Risikoen for at blive ramt at væltende træer er dog forsvindende lille, og de fleste med sund fornuft holder sig da også ude af skoven, når det stormer mest.

Desværre er det ikke kun Aarhus kommune, som er ude efter skovens gamle træer med saven. Det foregår over hele landet og er konsekvensen af, at vi i Danmark ikke har nogen funktionel beskyttelse af værdifuld skov. Ligegyldigt om et træ er 50 eller 500 år, kan det fældes for at blive til tømmer eller flis til varmeværkerne. Danmarks skovpolitik trænger til et grundigt eftersyn, for som det er  nu, er vores beskyttelse et uland værdigt.