Lovløse tilstande

Landbrugets organisationer mener, at det er landbruget, som har dårlige vilkår, og at det derfor er nødvendigt at opdyrke miljøbeskyttelseszonerne (randzonerne) ned til vandløbene. TV2/Nord – Landmand sår på forbudt jord.

Naturbeskyttelse.dk mener, at det er naturen, som er udsat for dårlige vilkår. Døm selv – er det landbruget eller naturen, som er trængt?

Sådan ser det område ud, hvor en landmanden fra Bæredygtigt Landbrug ulovligt er i gang med at opdyrke miljøbeskyttelseszonerne i disse dage. Miljøbeskyttelseszonen skal begrænse tabet af næringstoffer til Ulvedybet og Nibe Bredning. Området er både ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og habitatområde under Natura 2000-område 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Se flere billeder fra området.