Er S og V Danmarks sorte partier?

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

ammoniak

Uanset politisk tilhørsforhold må man konstatere, at Socialdemokraterne og Venstre tilsyneladende konkurrerer om at være Danmarks sorte parti – forstået sådan, at indsatsen for at bevare og beskytte naturen er næsten helt fraværende i de to partier. Tværtimod lemper de den lovgivning, som skulle beskytte naturen og landskabet, og tilgodser industrier, som ødelægger naturen. Vi er mange, der troede, at en sådan tilgang hørte den sorte industrialder til, hvor man høstede en hurtig profit, på bekostning af naturen og kommende generationer.

Høstes grønne stemmer

Lige nu lader det til, at kun de Radikale har magten til at trække i bremsen og vende en af de i forhold til sikring af naturen mest skuffende regeringsperioder i årtier til noget positivt. Behovet er enormt. 90 % af naturtyperne har det dårligt, og hele 39 % af de undersøgte plante- og dyrearter har ugunstig bevaringsstatus. (Kilde: Status over naturen i Danmark -DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi)

De fleste, som interesserer sig for natur og miljø, ved, at Venstre ikke leverer meget på den konto, men mange havde troet, at Socialdemokraterne ville skifte kurs med overtagelsen af regeringsmagten, ikke mindst set i lyset af deres hårde kritik af den borgerlige Skærmbillede 2014-07-20 kl. 09.30.47regering, mens de selv sad i opposotion. Nu hvor partiet har magten, synes natur- og miljøhensyn at være lagt nederst i værktøjskassen og bliver vel først taget op igen, når partiet ikke længere har regeringsmagten, og der skal høstes grønne stemmer.

15 % af landbrugsstøtten til natur

Aktuelt, har regeringen dog mulighed for at hjælpe naturen ved at bruge 15 % af landbrugsstøtten til naturformål, men tilsyneladende stritter Socialdemokraterne imod og er mere optaget af at producere flere svin – en produktion, som ikke kan undgå at gå ud over naturen, landskabet og miljøet, selv om partiet hævder, at der tages miljøhensyn. Socialdemokraternes miljøhensyn i form af tilskud til “miljørigtige” stalde, hvori der skal produceres flere grise og køer, gør dog kun ondt værre. Realiteten er, at en øget produktion er en direkte trussel mod naturen, da foderproduktionen tager plads og fortrænger natur, samt medfører en belastning af den tilbageværende natur og dens arter med næringstoffer og sprøjtegift. Regeringen kan nå det endnu, men ikke mange tror længere på, at viljen er tilstede hos Socialdemokraterne. De har sagt alt det rigtige, men har hidtil svigtet vælgerne og naturen.