Næringsstofforurening – sådan påvirkes naturen

Billederne her med de iøjnefaldende tjærenelliker illustrerer meget tydeligt, hvordan næringsstofferne påvirker naturen. Forandringerne begynder cirka 20 meter fra marken, hvor vegetationen gradvist skifter fra at være artsrig til en artsfattig vegetation domineret af almindelig kvik, hundegræsser og tættest på marken, agertidsel. Også hylden nyder godt af næringsstofferne.

Naeringsstofforurening_1Naeringsstofforurening_2 Naeringsstofforurening_3