Jordens liv forsvinder lidt efter lidt

Peder Størup:  Det er et trist budskab – men det er nødvendigt at gøre det helt klart, at naturen forsvinder, og arter uddør som følge af vores adfærd. Et er de mulige konsekvenser for os som mennesker, men det virkelig triste er, at hvad jorden gennem millioner af år har frembragt af fantastisk liv, har vi evnet at ødelægge meget af på få årtier

Fro

Videnskab.dk skriver:

Store dele af jordens liv er truet af uddøen. Det viser et nyt studie i tidsskriftet Science, som er en opsamling af den eksisterende viden på området.

For 65 millioner år siden ramte en kæmpemæssig asteroide Jorden i området omkring den nuværende mexicanske by Chicxulub. Nedslaget medførte en så gennemgribende forandring af planetens miljø og klima, at omkring 50 procent af alle dyre-og plantearter uddøde – heriblandt dinosaurerne. Det var femte gang i jordens historie, at størstedelen af arterne uddøde over kort tid. Perioden kaldes den femte masseuddøen.

Det kan måske virke uvirkeligt, men den periode vi lever i, minder en hel del om dengang. I øjeblikket uddør arterne 100-1000 gange hurtigere, end hvad der plejer at være normaltilstanden for Jordens liv. Det nuværende tempo for arternes uddøen er på højde med de fem andre gange i Jordens historie, hvor 50-90 procent af arterne pludselig forsvandt.

Læsten resten her: http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/den-sjette-masseuddoen-jordens-liv-forsvinder-lidt-efter-lidt