Brosbøl: Det skal koste at ødelægge naturen

Kilde: Miljøministeriet
Miljøminister Kirsten Brosbøl vil hæve bødestraffen for at gøre skade på naturen, så Danmarks værdifulde natur og sjældne planter, insekter og vilde dyr bliver beskyttet bedre.

Mariagerfjord_fyrkat

Når søer, moser, ferske enge, heder og strandenge bliver ødelagt ved at blive pløjet op, tilsået eller fyldt op, så mister tusindvis af sjældne dyr, insekter, planter og padder deres levesteder. I yderste konsekvens kan det betyde, at arter uddør. Og gør de det, kommer de aldrig igen.

Hidtil har bødestraffen for at ødelægge værdifuld natur i de fleste tilfælde ligget på cirka 2.000-8.000 kroner. Med et nyt lovforslag, som miljøminister Kirsten Brosbøl vil fremsætte, så vil den vejledende bødestraf for eksempelvis at pløje et stykke § 3-beskyttet naturområde op begynde ved 20.000 kroner.

-Det giver slet ikke mening, at vi bruger millioner af kroner på at kortlægge og registrere, hvor vores særligt sårbare § 3-beskyttede natur er, hvis domstolene så ikke slår hårdt ned på dem, der ødelægger vores fælles, værdifulde natur. Det skal ikke kunne betale sig i at spekulere i at opdyrke heder, overdrev og strandenge, så nu lægger jeg optil, at bødestraffen hæves, så den er på linje med straffen for at forurene vores vandløb og søer, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Lovforslaget er en del af Naturplan Danmark, og miljøministeren vil sende lovforslaget i høring i oktober måned.

Ødelæggelser skal tages seriøst
Det er kommunerne, der har ansvaret for at føre tilsyn med de § 3- beskyttede områder i Danmark, og det er derfor også kommunerne, der som oftest står for en eventuel politianmeldelse ved overtrædelser af naturbeskyttelsesloven og planloven.

– Nu gør vi det klart for kommunerne, anklagerne og domstolene, at regeringen ønsker, at forbrydelser mod naturen kan straffes med bøder, der begynder ved 20.000 kroner. Jeg er sikker på, det vil have både en præventiv og en afskrækkende virkning på de – heldigvis ganske få – der med vilje ødelægger vores fælles natur, siger Kirsten Brosbøl.

Lovforslaget om at hæve bødeniveauet for overtrædelser af naturbeskyttelsen er en direkte opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger for en bedre beskyttelse af Danmarks natur.