Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur

Kilde: Miljøministeriet.

Miljøminister Kirsten Brosbøl vil gøre det forbudt at sprøjte og gøde Danmarks mest sårbare naturområder. Det skal give bedre vilkår for en del af landets mest værdifulde natur og sjældne dyr og planter.

Klitperlemor_forside_lille

Sjældne orkideer, sommerfugle, padder og vadefugle er bare nogle af de sjældne, truede arter, der lever i naturområder som ferske enge og strandenge.

Den slags natur er særligt beskyttet og kaldes  § 3-natur, og netop på grund af, at der lever mange arter i disse unikke naturområder, skal vi passe godt på dem.

I dag er det tilladt at sprede gylle og gift på en del af §3-arealerne, selvom de er udpeget som beskyttet natur. Og derfor vil miljøminister Kirsten Brosbøl nu, som en del af den kommende Naturplan Danmark, have indført et forbud mod at gøde og sprøjte de dele af vores mest sårbare natur, hvor det indtil videre har været lovligt.

En undersøgelse fra 2012 fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser, at spredning af gødning kan have medvirket til et tab på 44 procent af insekter,dyr og planter på ferske enge i forhold til enge, som ikke er blevet gødet.

Kirsten-Når det gør så stor skade på de vilde dyr og planter, så mener jeg ikke, at det skal være muligt at sprøjte og gøde Danmarks mest værdifulde natur. Så jeg vil fremsætte et lovforslag, der gør det forbudt at bruge sprøjtegifte og gødning på vores beskyttede naturområder. Det er vigtigt, da vi må og skal beskytte vores mest sårbare natur og de mange sjældne og truede dyr og planter, som knytter sig til disse naturområder, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Læs resten her: Brosbøl forbyder sprøjtegift i dyrebar natur