Naturstyrelsens magtdemonstration

Naturplan Danmark

At urørt skov, det absolut mest effektive virkemiddel til at stoppe tabet af biodiversitet, er blevet næsten helt forbigået i Naturplanen, kan virke som en bevidst magtdemonstration fra Naturstyrelsens side.

At der tilgengæld indgår etablering af 3400 ha ny skov, og at Naturstyrelsen selv kun skal udlægge 250 ha til urørt skov, er nok det mest markante eksempel på, at eksperter i biodiversitet ikke har været inde over planen når det kommer til virkemidler. Det er både spild af plads og penge at plante skov, da skov kommer af sig selv, og via naturlig tilgroning ofte bliver mere artsrig, speciel i kombination med græssende dyr.

Man kan læse om: Naturnær skovrejsning – et bæredygtigt alternativ? Faglig rapport fra DMU, nr. 389