Finanslovsforhandlingerne – mere natur?

Finanslovsforhandlingerne:

OrganicToday skriver: “Regeringen har allerede meldt ud, at der er afsat 195 mio. kroner til Naturplan Danmark. Med den endelige finanslovsaftale er der nu fundet 106,5 mio. kroner ekstra over fire år til en styrket indsats for naturen.

Pengene går blandt andet til en artsportal og mere skovrejsning. Der afsættes også 120 mio. kroner til en styrket indsats for økologi. Den endelige fordeling af de midler skal forhandles på plads med SF og Enhedslisten”

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er positivt, at der afsættes midler til en artsportal, men bekymrende, at der fokuseres på skovrejsning – det er både spild af plads og penge at plante skov, da skov kommer af sig selv og via naturlig tilgroning ofte bliver mere artsrig. Økologisk produktion er godt, ikke mindst i forhold til dyrevelfærd og sprøjtegift, men har minimal betydning i forhold til at stoppe tabet af plante- og dyrearter. En økologisk mark kan være næsten lige så ugæstfri for vilde arter som en konventionel.

Der er til gengæld et kæmpestort behov for beskyttelse af eksisterende skov, samt udtagning af jord op til skov og beskyttet §3 natur.

Det skal også bemærkes, beløbene er så små, at effekten på at bremse tabet af biodiversitet senest i 2020 vil være begrænset, eller helt fraværende, der er endog en risiko for, at den generelle forarmelse af naturen vil overstige de positive tiltag, og at vi i 2020 vil stå med en natur, som har den endnu dårligere end i 2014. Manglen på naturbeskyttelse via finansloven gør graden af naturbeskyttelse afgørende for arternes overlevelse – skal udviklingen vendes, er der brug for en styrket beskyttelse af arternes levesteder i skovene og i det åben landskab.