Kritik: Tvivlsom rapport om træer

Kilde: Politiken – Analyse 04-03-2015. Tvivlsom rapport om træer

_MG_2926

Forskere fra Aarhus og Københavns universitet går i rette med en rapport offentliggjort at Naturstyrelsen den 28-01-2015, “Døde træer vinder terræn”, som hævder, at der er en markant fremgang af dødt ved i de danske skove. Forskerne skriver:

Af Hans Henrik Bruun, Jacob Heilmann-Clausen, Rasmus Ejrnæs, Anders Højgård Petersen, Carsten Rahbek

Naturstyrelsen under Miljøministeriet offentliggjorde i slutningen af januar at der nu er flere gamle træer og mere dødt ved (døde stammer og grene) i de danske skove end der har været i flere hundrede år. Den primære grund til at interessere sig for mængden af dødt ved i skovene er hensynet til de vilde arter af svampe, mosser, insekter og større dyr, altså biodiversiteten. Eftersom særligt mange udryddelsestruede arter er afhængige af dødt ved, er spørgsmålet centralt i den igangværende debat om forvaltning af dansk natur. For eksempel var manglen på dødt ved en hovedårsag til at Danmark i 2013 måtte rapportere til EU at samtlige Habitatdirektivets skovtyper var i ”stærkt ugunstig bevaringstilstand”. Naturstyrelsens overraskende nyhed var baseret på en rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet. Desværre holder rapportens konklusion næppe, for den gør sig skyldig i nogle alvorlige brud på god faglig praksis.

Læs resten her: Tvivlsom rapport om træer