Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø

Der er nu stillet forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø. Forslaget er en udløbet af dette forslag: Forslag: Naturnationalpark Gribskov & Esrum sø


Uddrag fra beslutningsforslaget:Her konstaterer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi bl.a.: »For samtlige skovtyper er bevaringsstatus vurderet stærkt ugunstig…«.Den gode nyhed – eller i det mindste potentielt gode nyhed – er imidlertid, at staten har muligheden for at gøre noget effektivt, der kan bidrage til at vende udviklingen. Fremfor almindelig og »naturnær« skovdrift skal vi ganske enkelt indstille skovdriften i en række statsskove og øge arealet af naturlig skov uden tømmerproduktion til 25.000-50.000 ha. Derfor foreslår vi som en begyndelse, at der etableres en Naturnationalpark i og omkring de statsejede arealer i Gribskov, der dækker ca. 6.000 ha skov og kan være et pilotprojekt i større skala uden skovdrift. Her skal naturen have højeste prioritet og samtidig gøres brug af eksisterende sagkundskab for at standse artstabet.

Naturnationalpark

Skærmbillede 2015-03-30 kl. 08.21.12Skærmbillede 2015-03-30 kl. 08.21.32 Skærmbillede 2015-03-30 kl. 08.21.56Skærmbillede 2015-03-30 kl. 08.22.14
080705-3397