Kongehuset og naturen bør nyde eksklusiv beskyttelse

Kongehuset har ifølge en 165 år gammel lov den eksklusive jagtret på 64.000 hektar af statens natur – et område større end Bornholm.

Måske burde naturen og dens arter også have en eksklusiv ret til beskyttelse i disse skove, så træerne ikke fældes, men skoven lades urørt?

Skærmbillede 2015-03-25 kl. 14.25.24

At lade ca. 50 % af statens skove urørte til gavn for vores truede arter burde ikke være noget, der skulle argumenteres for – det burde for længst have været iværksat som et bidrag til at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark!

Med urørt skov menes der ikke, at man ikke kan foretage sig noget i skoven, for der kan stadig drives jagt, naturplejes og fjernes træer, hvor en lysåben skov er til gavn for arterne – men hugst for at tjene penge stoppes.