Der er brug for politikere, som vil naturen det godt – ikke kun i tale, men også i handling!


006_snerresværmer
Hyles gallii – snerresværmeren flyver døgnet rundt og ses ofte svævende som en kolobri, mens den drikker nektar med sin lange snabel. Larven lever på gederams og snerre.

Af Peder Størup / Naturbeskyttelse.dk

Dansk natur og arterne i den er presset, hårdt presset, det viser al forskning. Forskere og biologer har i årevis forsøgt at få politikerne til at forstå alvoren i det og handle derefter, men der sker ikke rigtig noget. Ganske vist hævder de fleste at ville naturen det godt, men de politiske tiltag til fordel for naturen har hidtil mest været af symbolsk karakter.

Grafik- bevaringsstatus

Der er mange vigtige problemstillinger for politikerne at handle på, men af en eller anden uforståelig grund er det politisk acceptabelt at tillade naturødelæggelser og arters uddøen lokalt og nationalt. Hvordan kan man stiltiende se på, at millioner af års evolution udviskes på få årtier, og det med et tempo, der er 100 til 1000 gange hurtigere end i de økosystemer hvor vi ikke har magten?

Er det, fordi det ikke kan lade sig gøre at vende udviklingen, at politikerne lader stå til?  Nej, det kan det ikke være, for det kan godt lade sig gøre. Det kræver såmænd bare, at vi udviser et lidt større hensyn overfor naturens arter – ikke i en ”alt er helligt”- forstand, men blot så der er plads nok til, at naturens vilde arter kan overleve og trives. Og som det land i Europa, hvor der er mindst plads til naturen og arterne er mest pressede, synes det at være en rimelig politisk priotering at give naturen lidt mere plads. Det kræver dog handling, som reelt gør en forskel. Handling, som bør tage udgangspunkt i, hvor de vilde arter lever – fra de helt små naturområder i landbrugslandet til de store offentlige og private skove.

Der er muligvis lidt lys forude, når det kommer til statens skovhugst, hvor regeringen i sidste uge meldte ud, at nu skal mere af statsskoven lades urørt. Man kan dog spørge sig selv om, hvorfor der overhovedet finder naturskadelige aktiviteter sted i vores offentlig skove, og hvorfor de ikke er stoppet for mange år siden?

Naturen har ingen anden stemme i demokratiet end den, vi giver den. Jeg håber, politikerne vil begynde at omsætte den stemme til handling, så også kommende generationer kan få glæde af naturens mangfoldighed og de unikke livsformer, den har at byde på.

1.526 truede arter på den danske Rødliste