Stor udfordring at stoppe artstabet i Danmark

Der er en ny regering undervejs, og til trods for, at tabet af verdens plante- og dyrearter ikke har fyldt meget i valgkampen, så står regeringen og folketinget med en kæmpestor udfordring, hvis artstabet skal stoppes i Danmark.

Ritzau skriver: “Ikke siden tiden med dinosaurerne sluttede for 66 millioner år siden, har planeten mistet arter i et hurtigt tempo, hedder det i den opsigtvækkende rapport fra eksperter på Stanfords Universitet, Princetons Universitet og Californiens Universitet, Berkeley”


Mnemosyne Parnassius mnemosyneMnemosyne (Parnass ius mnemosyne bang-haasi) er en af de arter vi har mistet, som følge af, at lysåbne skovområder med græsnings- og stævningsskov forsvandt, og opdyrkning og tilplantning af enge og overdrev tog til.

Ikke kun globalt står det rigtig skidt til, men også i Danmark. Ikke mindre end 17 % af vores fastboende dagsommerfugle er uddøde siden 1950, og en håndfuld er desværre på nippet til at følge efter, hvis der ikke handles. Sommerfuglene er det, man kalder indikator-arter, hvilket er arter, som er sårbare og reagerer tidligt på ugunstige livsvilkår. I Danmark er de primære grunde til arternes uddøen mangel på plads i det åbne land og skovene, og ikke mindst en markant næringsstofforurening af den lysåbne natur. Det betyder, at selv de steder, hvor der er natur, er livsvilkårene ofte stærkt ugunstige.