Danmarks natur har fået en ny minister

570x381_eva-kjer-hansenDanmarks natur har fået en ny minister, men hvor der før både var en miljø- og fødevareminister, er de to ministerier nu lagt sammen til et. Den nye minister, Eva Kjer Hansen (V), er for naturen en gammel kending, men desværre ikke med det bedste ry. Eva Kjer Hansen var også fødevareminister under Fogh- regeringen og havde ansvaret under ophøret af braklægningsordningen I årene 2007 -2009, som resulterede i, at langt over 100.000 hektar udyrkede områder kommer under plov, efter at have været braklagt i en lang årrække.

Eva Kjer Hansen bebudede igen og igen, at det ikke måtte få konsekvenser for naturen, og at den ville blive kompenseret, men da næsten alt var lagt under plov, herunder en masse naturbeskyttede §3 arealer, som smuttede med, endte ministeren med at få en næse af Europaudvalget for intet at have gjort for at kompensere eller beskytte naturen. ( Ritzau 17. apr. 2009:  Kæmpenæse til Eva Kjer i braksag)

Brakmark_2007_2008_lille
Opdyrket brakmark – venstre del er taget i 2008 og højre del er fra 2007.

Ministeren har nu fået en ny chance for at rette op på det dårlige ry, hun fik dengang, og endda som minister for både natur og landbrug. Om naturen bliver klemt endnu længere ud nu, hvor den skal dele ministeren med landbruget og miljøet generelt, må tiden vise. Eva Kjær Hansen har overtaget ansvaret for at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, og såfremt der skal være et lille håb for at nå det mål, skal der sættes massivt ind både i det åbne land og i skovene.

Politiken 9. aug. 2007: V og K strides om brakmarker
»Hvis de arealer, man har fået udtaget af landbrugsproduktionen opgives, og man begynder at dyrke dem, så skal der bruges pesticider, og så vil der blive udledt mere kvælstof i vores vandmiljø«, siger Connie Hedegaard.”

Kjer støtter afskaffelse af braklægning
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) vil bede Folketingets Europaudvalg om mandat til at gå videre.
»At afskaffe braklægningsstøtten er et skridt i retning af et mere markedsorienteret landbrug. Det viser vilje til reformer, og det skal vi bakke op om«, siger hun.

Politiken 12. nov. 2008: Eva Kjer: Pløj bare løs
Argumentet for at give landmændene grønt lys til at oppløje braklagte marker sygner hen.
Og det er ganske fornuftigt at annullere det gamle EU-krav, om at nogle marker skal lægges brak, mener landbrugsminister Eva Kjer Hansen, som er udstyret med et bredt mandat fra det danske Folketing, hvor kun Enhedslisten var imod.

Politiken 5. okt. 2008: Hastværk var lastværk for naturen

Som Politiken i denne uge har fortalt, har landbruget med VK-regeringens velsignelse på et år opdyrket 830 af de i alt 1.480 km2 danske brakarealer. Topforskere på området kalder det »næsten en katastrofe« og »den største naturskandale i hen ved 20 år« – især fordi regeringen ikke som lovet har lavet modforanstaltninger, så naturen holdes skadesløs.

“Af jord er du kommet, til jord skal du blive«.

Reklamefotograf Peder Størup er ikke religiøs. Alligevel var hans første tanke bibelsk, da han i april i 2008 opdagede, at et meget naturrigt brakareal tæt på hans gård i Skellerup ved Gudenådalen var blevet pløjet op.

Blomstertæppet af tjærenelliker og håret høgeurt, som var ideelt levested for sommerfugle, og som Peder Størup havde fotograferet sommeren før, var blevet til mark. Og i ugerne og månederne efter opdagede Størup og andre naturvenner, at det samme var sket på langt de fleste andre brakarealer landet over.

“Reklamefotograf Peder Størup fra Skellerup er dog blandt de mange miljøforkæmpere, der frygter, at den plan vil være mere til fordel for landbruget end for naturen. Han tvivler stærkt på, at man i denne sag vil opleve sidste del af det bibelcitat, han kom til at tænke på, da han så den oppløjede blomstermark ved Gudenådalen”

»Der bliver næppe noget »….og af jord skal du atter genopstå« for naturen i denne sag«.

 Ritzau 17. apr. 2009: Kæmpenæse til Eva Kjer i braksag
“Fødevareminister Eva Kjer Hansen får en alvorlig næse af Folketingets Europaudvalg, fordi hun efter otte måneder endnu ikke har kunnet fortælle udvalget, hvordan regeringen vil undgå skader på natur og miljø på grund af EU’s ophævelse af landbrugets tvungne braklægning”

Politiken 17. jun. 2011: Eksperter: Vild natur forsvinder

Regeringens beslutning er »forhastet og lemfældig«

»Der er tale om et kolossalt tab af biologisk mangfoldighed«, siger Carsten Rahbek, professor i makroøkologi på Københavns Universitet.

Oppløjningen af brak har ikke blot gjort stort indhug i levesteder for en lang række dyr og planter, blandt andet harer, sjældne fugle, sommerfugle, vilde orkideer og andre sårbare blomster. Den er også samfundsøkonomisk problematisk, fordi tabet af naturen i de kommende år vil gøre det dyrere at leve op til EU’s skrappe miljøregler.

”Regeringen lovede i forbindelse med beslutningen i 2007 at skabe erstatningsnatur andre steder – og alt i alt »holde naturen skadesløs«. Det løfte er langtfra holdt, fastslår fagfolkene.
“Men det bliver det, lover fødevareminister Henrik Høegh (V). »Det er et led i regeringens ’Grøn vækst’-plan, at vi vil erstatte stort set alt det tabte. Der vil kun være en manko på 50-100 km{+2} eller måske en smule mere, til gengæld vil den nye natur være af bedre kvalitet end braknaturen«. Men I lovede allerede i 2007 at lave erstatningsnatur, og det sidste skal ifølge planerne først være på plads i 2020. »Vi har brugt tiden på at finde de rigtige modeller. Og det meste har ikke så lange udsigter. Især randzoner ved vandløb kan meget hurtigt få en pæn biodiversitet med rigtig meget krible-krable«, siger Henrik Høegh”