En glædelig nyhed. Urskovshvepsebuk er ikke uddød.

En glædelig nyhed. Urskovshvepsebuk (plagionotus detritus), som ansås for uddød i Danmark, er nu fundet ynglende i en stor væltet eg i Jægersborg Dyrehave af billesamler Henning Liljehult, og den er nu fotograferet af Ole Martin, en af hjemmesiden Fugle og Naturs brugere. Arten er ikke fundet herhjemme under naturlige omstændigheder i over 140 år.

Tryk på billedet og læs mere om fundet. Foto: Ole Martin.

Plagionotus detritus. Jægersborg Dyrehave 2015-06-23 024 2