Naturarealer ejet af Aarhus Lufthavn er blevet opdyrket

Af Peder Størup

En virkelig trist oplevelse mødte mig forleden aften efter forlydender om, at beskyttet natur, ejet af Aarhus lufthavn, var blevet opdyrket – det viste sig at være sandt, og hvad der før var en af Djurslands artsrigeste sommerfuglelokaliteter, er nu kornmarker.

Ifølge Syddjurs kommunes registrering husede arealet en ekstraordinær rig sommerfuglefauna af sjældne arter. Udover “almindelige” arter blev der sidste år fundet klitperlemorsommerfugl (rødlistet sårbar, VU), markperlemorsommerfugl (rødlistet EN, moderat truet), brunlig perlemorsommerfugl (i tilbagegang), femplettet køllesværmer (rødlistet sårbar, VU), grøn køllesværmer (rødlistet sårbar, VU), argusblåfugl (rødlistet sårbar, VU), foranderlig blåfugl (næsten truet, NT), isblåfugl (næsten truet, NT), violetrandet ildfugl (rødlistet sårbar, VU) og dukatsommerfugl (næsten truet, NT). Dertil kommer floraen, og så alt det, som ikke er blevet registreret.

Over 30 hektar er opdyrket, hvoraf de ca. 9 ha var registreret som omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Man kan virkelig undre sig over, hvordan sådan noget kan finde sted – ifølge Syddjurs kommunes hjemmeside blev lufthavnen så sent som i juli måned sidste år orienteret om de naturbeskyttede arealer og den rige sommerfuglefauna. Et år efter er arealet opdyrket, og et værdifuldt naturareal gået tabt. Sagen bliver ikke mindre alvorlig af, at ejerkredsen er Aarhus Kommune, Randers Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune.

Syddjurs kommune har startet en overtrædelsessag op. Opdateret den 26 august: Syddjurs kommune må ikke udtale sig om sagen, da de har overdraget den til anden myndighed, hvilket vil sige politiet.