Grøn Sandspringer

Grøn Sandspringer (Cicindela campestris). Løbebille. Rovdyr. 12-16 mm. April til juli. Varme sandede arealer, stier, grusveje, grusgrave m.v. Almindelig på egnede levesteder.

Gron_sandspringer_ark_72