Det bliver ikke natur af at man kalder det natur

DR Nyhederne skriver at midtjyske landmænd spreder natur i landskabet. Men udsåning af blomster og foderplanter i et eller to år har ikke meget med natur at gøre, heller ikke selvom man kalde det for naturstriber. Det er og bliver udsåede blomsterstriber som i haven. Isoleret set gør det nok ingen skade, men det er et problem, hvis landmanden og andre tror, at de dermed hjælper naturen og de truede arter i den. Man flytter fokus væk fra de områder, der virkelig trænger til en kærlig hånd – og det er ikke hånden med frøposen.
Skærmbillede 2016-07-08 kl. 08.05.44

Blomsterstriberne er uden tvivl velmente, og den gode vilje skal der også gives et skulderklap for, men skal det hjælpe naturen, er man altså nødt til at gøre det, arter har brug for. Udsåning er ikke hensigtsmæssig, fordi den tager plads fra de vilde plantearter. Og det er netop det, der spirer naturligt frem, arterne kan bruge. Ikke mindst sommerfugle har brug for de vilde planter til deres larver. Derudover er det faktisk en ret stor oplevelse at se, hvad der kommer af sig selv, hvis man giver plads.

Vil landbruget bruge ordet “natur” og have et godt omdømme, skal det være med tiltag, som gavner naturen og de truede arter i den.

Det, som hjælper, er udtagning til permanent natur og hensyntagen til allerede eksisterende natur. Det ville være langt bedre, om landbruget begyndte at levere her. Man kunne starte med at tage jord ud af drift op til beskyttet natur. Det ville flytte noget, fordi arter allerede er tilstede og ofte har brug for mere plads, og samtidig betyde, at gyllen, kunstgødning og pesticider kommer længere væk fra arternes levesteder.

Eksempelvis har den tidligere så almindelige Markperlemorsommerfugl (argynnis aglaja) brug for violarter. Navnet henviser netop til, at den tidligere var almindelig på markerne. I dag er den forsvundet fra store dele af landet som følge af den intensive markdrift. Larven overvintrer blandt vissen vegetation, og pløjes blomsterstriberne op, fordi der skal sås en ny blomsterblandning, går den kommende generations sommerfugle tabt. Derfor er det så vigtigt med permanente tiltag.

Markperlemorsommerfugle_1

Markperlemorsommerfugl er rødlistet som moderat truet, EN, på grund af en tilbagegang på ca. 64% i forekomstareal.

Alvorligt tilbageslag for de vilde arter på brakmarkerne