Landsretskendelse om udpegning af syns- og skønsmand i retssag vedrørende naturbeskyttelseslovens § 3

Natur- og Miljøklagenævnets behandler ofte sager, hvor nævnet tager stilling til 1. instansens vurdering af, om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I nogle af de sager, hvor nævnet afgør, at arealet er omfattet af § 3, stævnes nævnet efterfølgende, og modparten anmoder i forbindelse med sagens behandling i retten om syn og skøn.

skaermbillede-2016-10-13-kl-09-14-04