Venstre-regeringen er igen uden efter vandløbene

Taffeland_1

Naturbeskyttelse.dk er bekymret for konsekvenserne af Venstre-regeringens ønske om en såkaldt “modernisering af vandløbslovgivningen”. Ministeren vil invitere landbruget og de grønne organisationer til en drøftelse af udfordringer i forhold til vandløbsområder samt en diskussion af, hvilke lovændringer der er nødvendige.

Ministeren hævder selvfølgelig, at der skal tages hensyn til naturen, men afsættet skal nok ikke forventes at være større naturhensyn, selv om behovet også her er stort.

Der har været et hårdt pres på vandløbene fra regeringens bagland med ønsker om, at vandløbene primært skal fungere som afvandningskanaler, og at naturen så må komme i anden række. Man vil gerne have lov til intensiveret grødeskæring og opgravning. Det er dog i direkte strid med evidensbaserede erfaringer og den videnskabelig dokumentation, som viser, at opgravninger og øget grødeskæring ikke kun ødelægger vandløbenes liv, men ofte også skaber flere oversvømmelser i vandløbssystemet, eller i bedste fald bare er virkningsløse og koster tabte skattekroner.

Et eksempel på et vandløb som, efter at Venstre fik magten i Silkeborg kommune, er hårdt presset, er Gudenåen. Selv i den strengest beskyttede Natura 2000-del af Gudenåen er grødeskæringen intensiveret stik imod lovgivningen og den internationale beskyttelse. Naturbeskyttelse.dk har over for kommunen rettet hård kritik af aktiviteterne i Gudenåen.

Naturbeskyttelse.dk vil opfordre til, at regeringen fokuserer på, hvad naturen har brug for og ikke endnu en gang vægter økonomiske og ideologiske hensyn højere. En af grundene til, at naturtilstanden er så dårlig, som den er i Danmark, er en hidtidig manglende vilje til at give plads til naturen og dens vilde arter.

Selvom ministeren vil inddrage de forskellige organsatiner og interessenter i et ”vandløbstopmøde” omkring vandløbslovgivningen, skal planerne tages meget alvorligt, og der er brug for, at alle, som er optaget af, hvordan vores natur har det, uanset om man er lystfisker eller bare sætter pris på naturen, involverer sig og taler naturens og vandløbenes sag.