Debatindlæg om stenrevs-sagen

REPLIK: Viceformanden for Landbrug & Fødevarer ved selvfølgelig godt, at der er mange eksempler på, at landmænd ikke helt har styr på regler, der beskytter natur og kulturarv. Det skriver Peder Strørup, redaktør på naturbeskyttelse.dk
REPLIK: Selvfølgelig fjernes der ikke stendynger etableret med statsstøtte, og selvfølgelig røres fredede
stendiger og anden kulturarv ikke. Det slår Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer, fast.
DEBAT: Når sten fra marker og hegn bliver samlet ind til at etablere et nyt stenrev, vil det skade naturen der,
hvor stenbunkerne allerede er levested for dyr, skriver Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk.