Skal naturen bruges som rensningsanlæg for landbruget?

Skal naturen bruges som rensningsanlæg, og er det rimeligt at bruge de meget få midler, der er afsat til natur, på at rense op efter landbruget?

Her er det et nyt vådområde lidt uden for Silkeborg. En del af det område, som oversvømmes med næringsbelastet vand, udgør i dag en naturbeskyttet §3 eng – (dispensation er givet) – er der så tale om ny natur?

Naturbeskyttelse.dk har i forbindelse med landbrugspakken sat fokus på problemstillingen: Naturen bliver glemt og klemt mellem mark og hav

Vaadomraade_1 Vaadomraade_2Vaadomraade_3