De store dyrs funktion i naturen

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 09.54.23
Når der tales om behov for store dyr i naturen, skyldes det i høj grad den funktion, de har i form af de forstyrrelser, der skabes, når de spiser af vegetationen og bevæger sig rundt i terrænet. Den højeste artsrigdom opstår i overgangen mellem skov og lysåben natur – derfor er det så væsentligt, at hestene, som her, spiser af buske, træer og anden høj og grov vegetation, og ikke kun græsset.

Hestene er ikke blevet tilskudsfodrede de sidste 10 år og har klaret sig med det, de selv finder. Det er overordnet altafgørende for en effektiv naturgenopretning, at dyrene ikke fodres, men at de går på arealet året rundt. Det gælder både for heste og kvægracer. Der kan være undtagelser, men generelt bør det tilstræbes, at dyrenes funktion er så tæt på det naturlige som muligt.

OBS. Filmen er en hurtig “rå” sammenklipning, og skal ikke tages som et udtryk for dyrenes fulde funktion – disse vil blive vist i en mere gennemarbejdet og længere udgave.