Det er ikke plantning af træer, der er brug for i Danmark, det er beskyttelse af de gamle træer

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have borgerne til at donere penge til at plante træer. Men,  det er ikke plantning af træer, der er brug for i Danmark, det er beskyttelse af de gamle træer i både private og offentlige skove, og ikke mindst en styrket beskyttelse af naturen og arterne i den.

Der er brug for meget mere plads til naturen, men ikke i form af plantede skove. Det er derimod de naturområder, hvor træerne kommer af sig selv, og som udvikler sig naturligt, der gør en forskel.

Rapport om naturlig skovrejsning

Plantning er spild af penge, som fjerner fokus fra naturen og de truede arters behov. Arealer, der tages ud af drift og udvikler sig naturligt til skov eller åbent græsland, beskytter grundvandet lige så godt som en plantet skov.

Skærmbillede 2017-11-08 kl. 12.13.17