Nyhed : Danmarks vilde orkidéer vist på ny plakat

De færreste kender dem, endnu færre har set dem, og næsten ingen ved, hvor de vokser – Danmarks vilde orkidéer.

Men nu er samtlige Danmarks 51 vilde orkidéer vist på en ny plakat, produceret af Peder Størup fra Naturbeskyttelse.dk

De fleste forbinder orkidéer med troperne eller vindueskarmen i stuen. Selv om Danmark ikke kan levere tropernes varme, kan Danmarks natur alligevel byde på hele 51 orkidéarter i form af 35 selvstændige arter og 16 underarter. Plakaten åbner et vindue op til en af Danmarks måske mest ukendte artsgruppe, med billeder af samtlige Danmarks vildtvoksende orkidéer.

Orkidéernes udseende og diversitet er stor: fra små, spinkle næsten farveløse arter som Koralrod og Hjertelæbe til store imponerende planter som Stor Gøgeurt og Fruesko, der ikke står tilbage for tropernes orkidéer.

Orkideeplakat_72

Storvildtjagt efter orkidéer

Peder_storup_Sverige_2016Peder Størup har gennem 2 år været på “storvildtjagt” og støvet Danmarks vilde orkideer op – fra nord til syd, øst til vest. Ikke en let opgave, da de fleste af vores orkidéer i dag er sjældne, mange er stærkt truede, og enkelte arter regnes for forsvundet fra landet. For at få billeder af de forsvundne arter har det været nødvendigt at tage til Øland i Sverige hvor de stadigvæk findes. Orkidéernes udseende og diversitet er stor: fra små, spinkle næsten farveløse arter som Koralrod og Hjertelæbe til store prangende planter som Stor Gøgeurt og Fruesko, der ikke står tilbage for tropernes orkidéer.

De fleste er ekstremt krævende arter, der stiller strenge krav til deres voksesteder og kvaliteten af dem. De lever i en tæt symbiose med de særlige mykorhizasvampe i jorden – ingen svampe, ingen orkidéer. De tåler ikke pesticider, næringsforurening, opdyrkning, skovhugst, tilplantning, bolig og industriområder, og da det mere er reglen end undtagelsen i dagens Danmark, er orkidéerne som mange  stærkt truede og har mere end nogensinde brug for vores opmærksomhed og beskyttelse. 

Orkidéer er som sommerfuglene indikatorarter for sunde og velfungerende naturområder. Når orkidéerne går tilbage, er det et vink med en vognstang til os om, at vi ikke passer godt nok på vores natur. Men når vi beskytter og giver plads, kvitterer orkidéerne. Om det er et stort farvestrålende eksemplar, der lyser op på overdrevet, eller en sart lille sag, der gemmer sig i pilekrattet, så viser de os et glimt af den artsrigdom, vores stadigvæk rummer.

 

Vandplasken

Behovet for beskyttelse er større end nogensinde

Da behovet for beskyttelse er større end nogensinde, er det håbet, at et øget kendskab til orkideerne kan bidrage til, at både lodsejere og myndigheder gør noget aktivt for at genoprette og beskytte deres sidste Skrue_aks_72voksesteder, og i særdeleshed, at vore politikere begynder at prioritere plads, beskyttelse og genopretning af vores natur. Hvis det ikke sker, vil flere af vores arter rykke ind i kategorien af kritisk truede arter. Det gælder for Bakkegøgeurt, der med få blomster kun lige holder stand på to lokaliteter i Himmerland, eller Langakset Trådspore, der i 2016 kun blomstrede med to eksemplarer på deres sidste voksested i Odsherred Kommune. Gøres der ikke noget
aktivt for at styrke beskyttelsen, vil de forsvinde fra landet, som det er sket for Skrueaks og Poselæbe.

For at gøre det lettere at kende orkidéerne i naturen er de på plakaten vist med omtrentlig størrelsesforskel orkidéerne imellem og med angivelse af, hvilken højde de normalt har. Deres blomstringsmåneder fremgår også, samt hvor sjældne eller almindelige de er. Farvekoderne er vejledende, da en art i nogle områder kan være ”almindelig” og i andre sjælden eller fraværende. Ligeledes fremgår det, i hvilken kommune og område, de er fotograferet.

Alle Danmarks orkidéer er fredede, de må ikke plukkes eller graves op, og deres voksesteder må ikke ødelægges.

Plakaten er 70 X 100, cm trykt på 170 gram MultiArt® Silk FSC. Plakaten er trykt på et svanemærket trykkeri. 

For spørgsmål kan Peder Størup kontaktes på 40534445 eller på mail: natur@storup.dk

  • Plakaten kan købes på www.natur-shop.dk og koster 350 kroner incl. forsendelse. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på truede arter i Danmarks natur.
  • Køb plakaten her Danmarks Orkidéer

For spørgsmål kan Peder Størup kontaktes på 40534445 eller på mail: natur@storup.dk

Tekst på plakat

I Danmark er der fundet 35 forskellige orkidéarter samt en række underarter. Alle 51 arter og underater er vist. De fleste af vores orkidéer er i dag sjældne, mange er stærkt truede, og enkelte regnes for forsvundet fra landet. Variation i højde og udseende indenfor den enkelte art er stor, og en række af arterne kan ligne hinanden. Eksempelvis kan Maj-Gøgeurt optræde uden pletter på bladene og med hvide blomster. En sikker bestemmelse vil ofte kræve eksperthjælp. Den kan fås på fugleognatur.dk.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på truede arter i Danmarks natur. Ophavsretten til plakaten og billederne tilhører Peder Størup. Plakaten kan købes på naturplakat.dk. Udgivet i december 2017.

Orkidéernes udbredelse i Danmark er baseret på Atlas Flora Danica 2015 og naturbasen.dk. Farvekoderne er vejledende, da en art i nogle områder kan være almindelig og i andre sjælden eller fraværende. En almindelig art kan godt være i tilbagegang.

Hovdparten af orkidéerne er fotograferet af Peder Størup i 2016 – 2017. Tre forsvundne arter er fotograferet i Sverige. Orkidéekspert Jimmy Lassen har stillet billeder af aphyllum, lapponica, phyllanthes og leptochila til rådighed, og der skal lyde en stor tak til ham for support. Orkidéerne er fotograferet på deres voksesteder. Danmarks orkidéer er fredede, de må ikke plukkes og deres voksesteder må ikke ødelægges.

Pukkellæbe_72Skov-gøgeurt_timiankøllesværmer_72

Bakke_gogeurtSumpHullæbe_72
Plettet-Gogeurt_72