Dokumentation: teknisk input fra kommuner til justering af Natura 2000-områdegrænser

Aktindsigt: “Vedr. teknisk input fra kommuner til justering af Natura 2000- områdegrænser I forlængelse af din mail af 27/3 2017 hvor du beder om aktindsigt i kommunernes tekniske input vedr. justering af Natura 2000-områdernes grænser får du hermed kort over alle kommunernes tekniske input. Miljøstyrelsen har endnu ikke set eller forholdt sig til de indkomne input.

Kommunerne er kommet med deres input ud fra de kvalitetssikrede områdegrænser for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne. Disse er endnu ikke vedtaget og dermed ikke offentliggjort, men for overblikkets og sammenhængens skyld får du dem hermed som reference til de indtegnede input.

Som beskrevet på projektets hjemmeside http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/ er kommunerne i deres rolle af myndighed blevet inviteret til at komme med tekniske input forud for udarbejdelsen af et høringsmateriale.

Miljøstyrelsen udarbejder i den kommende tid høringsmaterialet, således at det lever op til den politiske aftale i Naturpakken. Det forventes, at den offentlige høring bliver igangsat i løbet af lever op til den politiske aftale i Naturpakken. Det forventes, at den offentlige høring bliver igangsat i løbet af sommeren 2017. Her får alle mulighed for at komme med deres bemærkninger”

Tekniske bidrag fra kommunerne MST har endnu ikke taget stilling til forslagene

Tekniske bidrag fra kommunerne MST har endnu ikke taget stilling til forslagene

Skærmbillede 2018-01-03 kl. 11.33.16

Kommune input til ændring af Natura-2000 grænserne.