Efter hårdt pres bliver fredningsopgørelsen nu gennemgået

Kilde Politiken.

Efter hårdt pres sætter ministeren nu gang i en gennemgang af naturfredningerne i Danmark. Det er resultatet af Kjeld Hansens dokumentation i bogen DET STORE SVIGT.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Naturbeskyttelse.dk mener: Det er veldokumenteret, at artstilbagegangen fortsætter med uformindsket styrke i Danmark. Et af svarerne kan ligge i, at Danmark reelt ikke har det beskyttede naturareal, vi tror. Det er afgørende, at opgørelsen over naturfredningerne er korrekt. De vilde arter betaler prisen, hvis arealer med fredninger er for stort på papiret, og selve fredningen ikke har som formål at levere de vilde arter tilstrækkelig beskyttelse. Det kan virke politisk bekvemt at få tallet til at se så stort ud som muligt og derved slippe for at skulle lovgive eller bruge midler på en større indsats. Der er ikke noget galt i at beskytte landskaber, kulturminder og lignende, men hvis formålet ikke er naturbeskyttelsen, så leverer arealerne ikke på naturkontoen, og artstilbagegangen vil fortsætte.