Vildsvinehegn er en trussel mod naturen

“Det er vores opfattelse, at hvis hegnet effektivt skal holde vildsvin ude, vil det få en markant negativ indflydelse på en række arter lokalt, men også på arter, der i et europæisk perspektiv vandrer på tværs af landegrænser”