Biowide – 4 års forskning.

Det store 4 årige Biowideprojekt er nu afsluttet.

Formålet har været at skabe ny viden om og engagement i Danmarks biodiversitet. Det er gjort ved at gå i dybden med biodiversiteten på 130 lokaliteter fordelt over Danmarks terrestriske naturtyper. 10 af de 130 lokaliteter har været valgt som hotspots – steder med en enestående natur og usædvanligt mange sjældne og truede arter.
Læs mere om projektet her, eller læs rapporten.

Projektet har været et samarbejde mellem de to store danske naturhistoriske museer og Aarhus og Københavns Universitet. Projektet blev indledt i 2014 med støtte fra Villum-fonden.