Vejledning til, hvordan man tjekker op på regeringens ændringer af Natura 2000 områderne

Overordnet  går regeringens “justering” af de beskyttede Natura 2000 områder ud på at fjerne beskyttelsen fra private og flytte den over på offentligt ejede arealer. Ca. 29.900 hektar private tages ud, og 30.900 offentlige tages ind.

Man kan læse mere her:   Justering af Natura 2000 områderne

Det betyder kort sagt, at de beskyttelser og restriktioner, der kunne være på de private, eks. urbanisering , skovhugst og landbrug ophører for Natura 2000 beskyttelsens vedkommende.

For de offentlige, så omfattes de af Natura 2000 beskyttelsen – det betyder dog ikke nødvendigvis, at noget ændrer sig. Bemærk, at en del af dem i forvejen er omfattet af vores nationale §3 beskyttelse. Man kan jo overveje, om vi på de nationale arealer ikke allerede burde tages maksimal hensyn til naturen. Det er Naturbeskyttelse.dk´s holdning, at en udpegning af offentligt ejede arealer som Natura 2000 er en gratis omgang, og det kan på ingen måde forsvare, at ca. 29.900 hektar private tages ud af beskyttelsen. Naturbeskyttelse er nød til at tage udgangspunkt i hvor arterne lever, og ikke om arealerne er private eller offentlige. De vilde arter kender ikke til ejerskab og matrikelskel, men er der hvor de altid har været, eller livsvilkårene er tilstede. Tidligere høringssvar kan læses her: Høringssvar

Vejledning

Naturbeskyttelse.dk har lavet en vejledning, der viser det væsentligste, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil se nærmere på ændringerne.

Der kan sendes et høringsvar ind til mfvm@mfvm.dk med angivelse af journalnummer: 2018-5670. De kan sendes frem til den 17. september 2018. (kort høringsfrist).

Direkte link til eksempelområdet her. Hjølund-kortmateriale.

De væsentligste temaer er markeret. Lagene med ændringer og beskyttelser kan slås til og fra med de grønne knapper. Bemærk også, at der kan vælges forskellige årstal for luftfotos.

Laget med de national beskyttede §3 areal er slået til her. Bemærk at i højre side kan man se farvekoderne for de forskellige lag. Placeringen af dem er interessant, da de ofte repræsentere de mest artsrige lokaliteter.

 

Vejledningen herunder viser det væsentligste man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil se nærmere på ændringerne. Der kan sendes et høringsvar ind her.

Her kan man slå det lag til, som viser de grønne arealer hvor arealer ikke måtte omfattes af en Natura 2000 beskyttelse. Den politisk hensigt er, at beskytte landbrug mod restriktioner. Men det betyder også, at den natur der ligger i de områder, ikke kan beskyttes bedre med en Natura 2000 beskyttelse.