Gul bjørnesvirreflue (Arctophila bombiformis)

Gul Bjørnesvirreflue, med det fine latinske navn Arctophila bombiformis, er en af de arter der har brug for blomstrende natur. Selv om den for de flest vil ligne en humlebi, så er det faktisk en stor flue, kamufleret som en stikkende bi. Den yngler i vådområder, men nyder som voksen godt af tørre blomstrende overdrev. En i dag sjælden art, registreret som sårbar på rødlisten. Fotograferet i Linådalen ved Skellerup / Silkeborg.

Naturplakat: på vores side med naturplakater kan du se den flotte plakater med vilde danske arter.