NYHED: Den første plakat med samtlige Danmarks ferskvandsfisk

Nu er det blevet muligt at få kendskab til en for de fleste skjult artsrigdom – vores ferskvandsfisk. Mange kender fiskearter som Laks, Bækørred, Ål og Gedde, men hvor mange kender til Finnestribet Ferskvandsulk, Pigsmerling og Havlampret eller den stærkt truede Snæbel, der kun findes i Danmark? Måske kender man navnene, men hvordan ser fiskene ud?

Med den nye plakat er der nu mulighed for at få sat billede og navn på vores forskellige arter. Plakaten viser 36 hjemmehørende fiskearter samt en række af de mest almindelige indførte. I alt er der vist 45 fisk på plakaten. Flodkrebs har også fået lov til at komme med – den tilhøre gruppen af krebsdyr.

Illustrationer er udført af Carl Christian Tofte

De smukke og naturtro illustrationer er udført af Carl Christian Tofte. Han har med præcision og tålmodighed, “trukket” fiskene ud af deres våde og utilgængelige element og omsat dem til smukke illustrationer. Fiskenes udseende varierer markant i naturen, afhængig af alder, størrelse og af, hvilket miljø de ses i. Fiskene er vist, som de almindeligvis ser ud som udvoksede, svømmende frit i vandet.

Nogle af arterne lever både i fersk- og saltvand, eksempelvis Skrubbe, Ål og Havlampret. En række af arterne er stærkt truede, som Snæblen og Dyndsmerling. En art, Hvidfinnet Ferskvandsulk regnes for uddød her i landet. Størrelsen angiver de gennemsnitlige størrelser og i parentes de største fund i Danmark enten som vægt eller cm. Ørred (Salmo trutta) er vist i sine tre former – Bækørred, Havørred og Søørred. Flodkrebs har også fået en plads på plakaten.

Plakaten er forsynet med farvekoder for fiskenes hyppighed. Fiskenes hyppighed i Danmark er baseret på Atlas Over Danske Ferskvandsfisk fra 2012. Farvekoderne er vejledende, da hyppighed og udbredelse kan variere. Ligesom en almindelig art kan dertil være i tilbagegang, og en sjælden art kan være i fremgang.

Plakaten er produceret af Naturbeskyttelse.dk med støtte fra 15. Juni Fonden. Overskud fra salg af plakaten vil gå til arbejdet med at rette fokus på truede arter i Danmarks natur.

Ophavsretten til plakaten og illustrationerne tilhører Peder Størup.

Plakaten kan købes her

Plakaten er 70 x 100 cm, trykt på 200 gram MultiArt Silk. Den koster 350 kr incl. forsendelse og kan købes via linket her: Danmarks ferskvandsfisk.

For spørgsmål om plakaten kan Peder Størup kontaktes på 40534445, eller på mail: [email protected] Billederne her må benyttes til omtale af plakaten. Der kan leveres billeder i højere opløsning, eller af de enkelte fisk.