Peder Størup: Kvælstofudledning fører til permanent artstab på land

DEBAT: Næringsstofforurening er alvorlig i vandmiljøet, men medfører ofte en uoprettelig skade og permanent artstab på land. Derfor skal vi bruge flere midler på at beskytte naturen på land, så vi stopper artstabet, skriver Peder Størup, Naturbeskyttelse.dk.