Mangel på penge til naturbeskyttelse

Ordningen er målrette Natura 2000 områder, men skal de truede arter for alvor få gavn af udtagningen, bør tilskuddet gælde for hele landet, og der skal selvfølgelig afsættes betydelig flere midler.