Københavns Universitet: Danmarks flora er forandret og mere ensformig

Biologisk Institut, Københavns Universitet

Biodiversitet

Floraen af vilde planter i Danmark er ændret kraftigt siden 1800-tallet, men antallet af arter er højere i dag end det var dengang. Nettogevinsten dækker over store tab af sjældne arter og endnu større tilkomst af nye arter, der hovedsageligt har forvildet sig fra vores haver og ud i landskabet.