Forskere: Lav en naturzone og giv naturen en reel håndsrækning

Naturbeskyttelse.dk mener:

Det vil være fantastisk, om naturen reelt fik plads og første prioritet, for tankerne om naturzoner er gode og særdeles relevante.

Det er dog afgørende, at man løfter over hele linjen og ikke kun fokuserer på staten og Natura 2000. Naturzoner bør dreje sig om arterne, og hvor de lever, uanset ejerskab. Der er masser af særdeles værdifuld natur udenfor Natura 2000 og offentlige arealer, der i endnu højere grad har brug for en styrket beskyttelse – det er vigtigt, at de ikke tabes og nedprioriteres.

Det er også vigtigt, at beskyttelsen ikke svækkes udenfor zonerne, men at man fortsat arbejder på at beskytte og forbedre naturen der- og, at midlerne og de rigtige virkemidler ( fx udtagning, sammenhæng og ekstensiv græsning) ikke kommer til at vente på politisk enighed om en naturzonelov, men at de virkemidler kommer i spil nu. Arterne har brug for, at der handles.

Og så er det selvfølgelig helt rigtigt set, at der ikke skal betales ejendomsskat af arealer i naturzonen – dette bør dog gælde alle naturarealer, uanset om de er i en naturzone eller ej. Det har Naturbeskyttelse.dk argumenteret for i årevis.

Læs forskernes forslag herunder på Altinget.dk: