Markant fald i mængden af dødt ved i skovene

Dødt ved er afgørende for en høj biodiversitet i skovene. Til trods for, at det igen og igen er blevet sagt af forskerne, så er mængden af dødt ved igen faldet. Det fremgår af den seneste Skovstatistik for 2018.

Tilføjelse 29 februar 2020: Gennemgang af beregninger viser mere dødt ved i skovene end først opgjort

I Danmark er det nu faldet til sølle 3,4 m3/ha i forhold til 5,4 m3/ha i 2014. Det laveste tal i mere end et årti. I en naturlig dansk skov burde der være mellem 74 og 168 m3 dødt ved pr. hektar.  Faldt i dødt ved er størst for nåletræernes vedkommende, men også mængden af løvtræ er faldet igen efter en svag stigning. Selvom løvtræ er mest værdifuldt for skovens arter, så bidrager væltede nåletræer i høj grad også til en styrket biodiversitet – hvis der altså ikke ryddes op og genplantes. Hvilket er et af de helt store problemer. Det døde ved de store storme Allan og Bodil i 2013 gav skovenes arter naturligt, er i stedet endt i varmeværkernes ovne. Lige nu brænder vi altså arternes levesteder af hurtigere, end stormene kan vælte træerne. Og vi giver stort set ingen træer mulighed for at blive gamle, da vi fælder fra alderstoppen og ned.

Det er absurd i en tid , hvor Danmarks arter aldrig før i historien har været så truede som nu. 44% af alle danske truede arter lever kun i skovene – skovenes tilstand er vurderet som 100 % ugunstig.

Hvis Danmarks politikere mener det med natur alvorligt, så er der ikke anden vej udenom end en væsentlig styrket beskyttelse af arternes levesteder i både skov og lysåben natur.

Lovgivning gør det ikke alene, derfor er det også bydende nødvendigt, at der afsættes et betydeligt beløb årligt, så artsrige levesteder kan købes fri af produktion. Og det er afgørende, at det sker inden for en kort tidshorisont, så vi kan nå at redde arterne, inden de helt forsvinder.

Naturbeskyttelse har foreslået en finansieringsmodel, hvor vi alle bidrager kollektivt til opgaven, og det er nu udelukkende et spørgsmål om politisk vilje. Vi ved, hvad der skal til, og vi har en model til finansiering. Hvad venter vi på?

Download rapporten her: