Biodiversitet: Parlamentet kræver bindende mål på globalt og EU-niveau

  • Mindst 10% af EU’s flerårige budget til at forbedre biodiversiteten 
  • 30% af EU’s areal bør bestå af naturarealer 
  • Nødvendigt med bindende reduktionsmål for brugen af pesticider i EU