DMU: Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

Aarhus Universitet vil rette opgørelsen af kvælstofudledning for 2018 og for de foregående år. Der er udledt mindre kvælstof end tidligere oplyst fra universitetet.

Naturbeskyttelse.dk mener: Det er ikke usædvanligt at tal justeres og særligt når det er komplicerede beregninger som her. Der er trods alt kun tale om en justering på ca. 5 % for 2018, og knap 2 % i gennemsnit fra 1990 til 2018.

Miljø- og Fødevareministeriet skriver: