Biolog: Fælles indsats kan standse oversvømmelser af vandløb

Kilde: Altinget.dk

“Vi har udtørret sumpene omkring åerne, der prydede de gamle generalstabskort med deres blå signatur. Her hvilede vandet, indtil det stille og roligt var sivet gennem jorden ud til åen.

Landskabets evne til at deeskalere de store nedbørshændelser er for længst og for altid væk. Og det kan kun blive værre, når byerne vokser, og landbruget vil afvande markerne.

Tabte evnen til at deeskalere i 1900-tallet
Åen begyndte at tabe sin evne til at deeskalere de store afstrømninger, da vi i stor stil “grøftede og gravede” vores jord i 1900-tallet. Vi tog åsengen, sikkerhedsventilen, fra åen. Vi flyttede korn- og kartoffelmarker, ja, selv huse, hen, hvor åen hører hjemme.

Samtidig fjernede vi “vandbremsen”: Vi rettede åen ud, fjernede “trafikbumpene” og skar planterne (grøden) væk, så vandet kan strømme frit. Uanset at vi vidste, at så ville åen i endnu højere grad få brug for sin åseng”

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/biolog-faelles-indsats-kan-bremse-oversvoemmelser-af-vandloeb