Udledning af spildevand i Øresund er noget svineri

Naturbeskyttelse.dk mener at dette helt bør stoppes.

Det er helt uacceptabelt, at Københavns Kommune vil udlede så massive mængde spildevand grundet boligbyggeri – det bør stoppes, og det bør sikres at der ikke igen gives en sådan tilladelse.

Natur og miljøbeskyttelse er et nationalt anliggende, og det bør overvejes om dispensationer fra beskyttelserne fremover skal ligge lokalt. Sagen her viser, at der tilsyneladende mangler et objektivt armslængde princip.

Kommunen kunne vælge ikke at give tilladelse til at bygge henover ledningen, eller lade bygherren påtage sig ansvaret og udgiften for at spildevandsledningen ikke tager skade ved byggeri. I stedet vælger man at påføre naturen og samfundet udgiften.